Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 25 marca

25 marca to Niedziela Palmowa. Na ten dzień kościół przygotował czytania:

Z Księgi Proroka Izajasza (Iz 50,4-7), z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian (Flp 2,6-11) i z Ewangelii św. Marka (15, 1-39). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/WiaraRodziSieZeSluchania24_03_2018-1.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska