Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 3 czerwca

3 czerwca to Niedziela IX tygodnia okresu zwykłego.  Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Powtórzonego Prawa (Pwt 5, 12-15), z Drugiego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (2 Kor 4, 6-11) i z Ewangelii św. Marka (Mk 2, 23 – 3, 6). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/Wiara03_06_18CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska