Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – 6 stycznia

6 stycznia to Uroczystość Objawienia Pańskiego. Na ten dzień Kościół przygotował czytania:

Z Księgi proroka Izajasza (Iz 60,1-6), z Listu św. Pawła Apostoła do Efezjan (Ef 3,2-3a.5-6), i z Ewangelii św. Mateusza (Mt 2,1-12). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/Wiara_06_01_2019CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska