Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – I niedziela Adwentu, 3 grudnia

3 grudnia 2017 roku to I niedziela Adwentu, na którą Kościół przygotował czytania z Księgi Izajasza (Iz 63,16b-17.19b;64,3-7), fragmentu Listu do Koryntian (1 Kor 1,3-9) i Ewangelii św. Marka (Mk 13,33-37), po drodze zatrzymując nas przy psalmie 85. Zapraszamy do wysłuchania rozważań bp. Andrzeja Przybylskiego, przygotowujących do niedzielnej liturgii:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/12/Calosc03_12_2017.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska