Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Najświętszej Trójcy

Na Uroczystość Najświętszej Trójcy Kościół przygotował czytania:

Z Księgi Przysłów (Prz 8,22-31), z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian (Rz 5,1-5), i z Ewangelii św. Jana (J 16,12-15). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/06/Wiara_16_06_2019CALOSC.mp3]

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska