Przygotowanie do niedzielnej liturgii z bp. Andrzejem Przybylskim – Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Na Uroczystość Narodzenia Pańskiego Kościół przygotował czytania z Księgi proroka Izajasza (Iz 52,7-10), z Listu do Hebrajczyków (Hbr 1,1-6), i z Ewangelii św. Jana (J 1,1-18). Teksty biblijne rozważa bp Andrzej Przybylski:

Rozmawiała Aleksandra Mieczyńska