Święto Rodziny w Częstochowie – Co o nim wiemy?

Referat Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji częstochowskiej pracuje nad zorganizowaniem Święta Rodziny. Wydarzenie to ma się odbyć w drugiej połowie czerwca. O szczegółach na razie trudno mówić, bo do tej pory odbyło się tylko jedno spotkanie organizacyjne, na którym zebrano pomysły. Wyklarowała się już jednak pewna wizja.

Jeśli Święto Rodziny dojdzie do skutku, będzie to początek nowej tradycji w naszej archidiecezji. Plan jest bowiem taki, aby stworzyć cykliczne wydarzenie, skupiające się wokół rodziny. O wstępnych założeniach projektu mówi ks. Robert Grohs, kierownik Referatu Duszpasterstwa Rodzin:

Tak jak w przypadku Marszu dla Życia i Rodziny, ks. Robert Grohs zachęca do włączenia się w organizację wydarzenia. Na tym etapie wprawdzie pomoc wolontariuszy nie będzie jeszcze potrzebna, ale można się zaangażować w prace koncepcyjne:

Wszystkie pomysły i chęć zaangażowania się w projekt należy zgłaszać bezpośrednio do Referatu Duszpasterstwa Rodzin. Do czerwca zostało pół roku, zatem całkiem sporo czasu na pieczołowite przygotowanie wydarzenia. W najbliższym czasie zostanie podana informacja na temat drugiego spotkania organizacyjnego, tym razem dla szerszego grona osób i środowisk, chcących się zaangażować w organizację częstochowskiego Święta Rodziny.