To już tydzień peregrynacji – nawiedzenie Matki Bożej w Czarnożyłach

W niedzielę, 14 kwietnia kopia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przybyła do parafii św. Bartłomieja w Czarnożyłach. Po uroczystym powitaniu, zgromadzeni wierni modlili się podczas Mszy św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Przybylskiego.

Bp Andrzej Przybylski podkreślił, że nastawienie wiernych jasno pokazuje swego rodzaju podniosłość, wskazującą na to, że przychodzi ,,w odwiedziny” ktoś ważny:

Ks. Marek Jelonek proboszcz parafii mówił o przygotowania parafii na godne przyjęcie obrazu Matki Bożej:

Z parafii św. Batłomieja pochodzi ks. Kamil Zadrożny – mariolog i dyrektor Instytutu Wyższych Studiów Teologicznych w Częstochowie. Duchowny wyjaśnił, że peregrynacja w rodzinnej miejscowości to osobiście ważne wydarzenie. Zaznaczył również, że kopia Cudownego Obrazu Matki Bożej wędrująca po parafiach to nie tylko odzwierciedlony wizerunek Hodegetrii Jasnogórskiej:

Ks. Marek Jelonek prowadzi zagrodę ze zwierzętami. W tym miejscu dzieci z niepełnosprawnościami z pobliskiego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gromadzicach biorą udział w zajęciach terapeutycznych.

EG
Galeria: Radio Fiat

To już tydzień peregrynacji – odwiedziny Matki Bożej w Czarnożyłąch