Triduum dla kapłanów archidiecezji częstochowskiej

W przededniu uroczystości Zesłania Ducha Świętego, w częstochowskiej Archikatedrze 31 maja rozpoczęło się Triduum dla kapłanów, czyli cykl spotkań formacyjnych, w trakcie których konferencje głosi Damian Stayne, katolicki ewangelizator z Anglii, założyciel Wspólnoty „Cor et lumen Christi”.
W pierwszym dniu Triduum dla kapłanów uczestniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo, który zwrócił uwagę, że czas kiedy organizowane jest to spotkanie, jest wyjątkowy – pomiędzy uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, a uroczystością Zesłania Ducha Świętego:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/1_triduum_dla_kapalnow_abpDepo_31_05_2022.mp3]

Organizatorem Triduum dla kapłanów jest Zespół ds. Nowej Ewangelizacji. Jego przewodniczący, ks. Michał Krawczyk wyjaśnił cel tego typu spotkań formacyjnych oraz przedstawił głoszącego konferencje:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/2_triduum_dla_kapalnow_ksKrawczyk_31_05_2022.mp3]

W Archikatedrze Świętej Rodziny zgromadzili się księża z różnych części archidiecezji. Wśród nich był m. in. ks. Mariusz Frukacz, redaktor Tygodnika Katolickiego Niedziela:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2022/06/3_triduum_dla_kapalnow_ksFrukacz_31_05_2022.mp3]

Wtorkowe spotkanie zakończyło się adoracją Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem. Oprawę muzyczną zapewniła Schola Liturgiczna „Domine Jesu”.

Program i tematyka tegorocznego Triduum:

I Dzień Triduum – wtorek – 31 maja 2022 r. godz. 20.00
Temat: „Wzrastać w intymności Boga”

II Dzień Triduum – środa – 1 czerwca 2022 r. godz. 20.00
Temat: „Wzrastać w posłudze w mocy Ducha Świętego”

III Dzień Triduum – czwartek – 2 czerwca 2022 r. godz. 20.00
Temat: „Wzrastać w radości świętości”