U podstaw każdej wojny jest ludzka pycha i bunt wobec Boga i Jego przykazań, ze szczególnym wołaniem: nie zabijaj – Abp Wacław Depo w Wieluniu

IMG_20150901_170230Dziś, w 76 rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, na ruinach kościoła, który podczas 1 września 1939 roku w Wieluniu, został zbombardowany, miała miejsce uroczysta Msza św. Przewodniczył jej Arcybiskup Metropolita częstochowski Wacław Depo. W uroczystościach patriotyczno-religijnych wzięli udział parlamentarzyści, duchowni, kombatanci wojenni oraz mieszkańcy Wielunia. Zanim rozpoczęła się Eucharystia ks. prałat Marian Mermer, proboszcz parafii św. Józefa w Wieluniu wprowadził zgromadzonych w obchody. W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudy list odczytał jego delegat Grzegorz Szrajber.

W homilii Arcybiskup Wacław Depo podkreślał: Każdy czas jest darem szczególnym, który może stać się wyjątkowym i przełomowym, zarówno dla jednostki jak i całych społeczeństw i narodów, dlatego rocznicę cudownej obrony kraju i cud 1920, Powstanie warszawskie z 1946 czy narodziny  Solidarności 1980, jak również rocznica 1 i 17 września 1939, były i są dla nas sposobnością nie tylko do wspominania tych tragicznych wydarzeń, ale swoistego rachunku sumienia połączonego z modlitwa. Pośród tych polskich dróg ku wolności Rzeczpospolitej stawiano i wciąż stawia się pytania o plany Bożej opatrzności nad światem, Ojczyzną, nad tym miastem. O wartość zmagań o prawdę i sprawiedliwość, o wartość ofiary z życia dla suwerenności i Ojczyzny. Nie chodzi o odpowiedź filozoficzną czy doktrynalną, ale o odpowiedź życia. 

Metropolita w swoim słowie akcentował: Zwróćmy uwagę na zapis ewangelijny: odsłoni Dzień Pański, który przyjdzie tak jak złodziej w nocy. Dzień Pański tak jak wówczas kiedy pierwsze bomby padły na to miasto. Dzień Pański nad katami i ofiarami! Czuwajmy, bo Bóg nie przeznaczył nas na gniew sądu, ale na osiągniecie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który za nas umarł, abyśmy razem z Nim żyli. Wszyscy bowiem, staniemy przed trybunałem Chrystusa, aby zdać sprawę z uczynków i życia dokonanego w ciele, bo tylko On nas przeprowadza do życia wiecznego, On jest Panem życia i zwycięzcą śmierci. Nie bądźmy zdumieni, że nasz Pan wyostrza naszą uwagę na prawdę o nas samych. W błogosławieństwach ukazuje się prawda Jego życia. Błogosławieństwa słusznie ukazywane są jako eschatologiczny obraz świata i człowieka. Są paradoksem, którym kryteria tego świata zostają obalone, możemy je zrozumieć dopiero pod krzyżem Chrystusa.

Nie zabrakło odniesienia do wydarzeń sprzed 76 lat: Wśród wielu interpretacji wybitnych historyków, polityków, żołnierzy, wojna 1939 z jej brunatną i czerwoną bestią,  z czynnikami gospodarczymi i militarnymi miała głębsze podłoże ideowe i duchowe. U podstaw każdej wojny jest ludzka pycha i bunt wobec Boga i Jego przykazań, ze szczególnym wołaniem: nie zabijaj. Ten dwubestyjny wrzesień 1939 poucza nas, że nie ma życia bez Boga i przestrzega przed każdym nowym ateizmem: światowym, europejskim czy polskim – mówił Arcybiskup jednocześnie odnosząc się do współczesnej sytuacji naszego narodu: Przykład idący już z naszej ziemi i z naszego dziś. Centralna inicjatywa ministerialna Ministerstwa Edukacji Narodowej na nowy rok szkolny zaproponowała program edukacji globalnej i międzykulturowej. Skrzętnie omija dwa pojęcia narodu i patriotyzmu. [..] Dziś usłyszeliśmy o otwarciu sex edukacji dla najmłodszych. Nie rodzina i rodzice maja wychowywać dzieci do prawdy i miłości? Rodzice są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami życia. I tego prawa nikt im nie może odebrać.

Na koniec homilii Arcybiskup apelował: Miłość powinna wyrażać się także gotowością na dziś, do poświęcenia, by nic z historii dawnej i obecnej nie zostało umniejszone, zafałszowane. By godność człowieka na polskiej ziemi od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci była uszanowana! To sprawa nie tylko poglądowa, ale to jest prawo człowieka. Jesteśmy dziś tutaj również po to, żeby żadna z ofiar, żaden trud, żadne cierpienie, poniesione w imię miłości Ojczyzny nie były jedynie epizodami historii. Wierzymy, że to wszystko dostrzega Bóg i zbierze i przyjmuje i przemieni w zadatek ojczyzny niebieskiej do której zdążamy. 

Po zakończonej mszy św. miało miejsce złożenia kwiatów oraz poświęcenie tablicy wieluńskiej Golgoty. Kwiaty złożył Arcybiskup, delegat prezydenta Andrzeja Dudy oraz przedstawiciele organizacji patriotycznych.  O godz. 19 rozpoczęła się druga część uroczystości miejsce przy Ratuszu. Podczas niej wręczono honorowe obywatelstwo miasta Wielunia prof. Tadeuszowi Olejnikowi oraz Mariuszowi Wlazłemu.

fot. Paweł Bielaś