Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Witraż/fot. Radio Fiat

„Serce Wcielonego Słowa jest najdoskonalszym znakiem miłości” – te słowa św. Jan Paweł II napisał w liście do ordynariusza Lyonu z okazji stulecia poświęcenia ludzkości Najświętszemu Sercu Pana Jezusa 4 czerwca 1999 roku. Przez wszystkie lata swojego pontyfikatu papież uczył nas, że gorliwa modlitwa to budowanie silnej relacji z Bogiem, która daje oparcie w codziennym życiu. O wielkiej miłości Stwórcy do człowieka Kościół przypomina szczególnie 11 czerwca, kiedy obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Bóg objawił nam Siebie w Swoim Synu jednorodzonym, który do swej boskiej natury przyjął człowieczeństwo. – To wielkie zdumienie wiary – tłumaczy abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/1_uroczystosc_Depo_10_06_2021.mp3]

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa to czas, kiedy przypominamy sobie, jak ważna jest duchowość człowieka. Odpowiadamy na pytania – czy naprawdę kochamy Pana Boga i co czynimy, aby być bliżej Niego – mówi bp Andrzej Przybylski:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/2_uroczystosc_Przybylski_10_06_2021.mp3]

Na temat istoty obchodzonej 11 czerwca Uroczystości mówi również ks. prof. Marian Duda:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/06/3_uroczystosc_Duda_10_06_2021.mp3]

Do szerzenia kultu Najświętszego Serca Jezusowego przyczyniła się szczególnie św. Małgorzata Maria Alacoque, której 10 czerwca 1675 roku Chrystus objawił 12 Swoich tajemnic. Zapowiedział również, że tym którzy będą Go czcili zapewni ogrom łask.

12 obietnic Jezusa dane za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque:
• Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
• Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
• Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
• Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
• Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
• Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
• Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
• Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
• Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
• Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
• Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
• Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

ABK