Wieczór wspomnień z 20 lat Rady Ruchów Archidiecezji Częstochowskiej

webZa nami kolejny dzień V Kongresu Rady Ruchów, Bractw i Stowarzyszeń Archidiecezji częstochowskiej. Tym razem przebiegał on w parafii św. Floriana w Częstochowie. O godz. 17.30 Mszę świętą sprawował za wspólnoty naszej archidiecezji Arcybiskup Senior Stanisław Nowak. Wszystkich przybyłych powitał proboszcz i asystent kościelny Rady Ruchów ks. Dariusz Nowak: Chcemy tutaj wspomnieć 20 lat istnienia Rady Ruchów, Stowarzyszeń i Bractw. Będziemy mieli okazje przypomnieć sobie te chwile, które razem z Tobą księże Arcybiskupie spędziliśmy, bo właśnie 20 lat temu, 10 maja 1995 roku powołałeś do istnienia Radę Ruchów, aby koordynowała działania apostolskie i ewangelizacyjne w naszej archidiecezji. 

W swojej homilii Arcybiskup Senior mocno zaznaczał: Życzę Wam tego, Wam Bractwa, Stowarzyszenia katolickie, którzyście podjęli zobowiązanie, żeby walczyć o Boga w Polsce, w diecezji, w parafii, walczyć o Boga. Bractwa i Stowarzyszenia nie są tylko po to żeby należeć do jakiejś religijnej organizacji, ale to jest apostolskie. Tam ma być siła, oparcie. Dlatego pamiętajcie, że macie mieć kolana. Wymadlajcie sobie siłę, Wy musicie być mocni. Ruchy, Bractwa, Stowarzyszenia muszą być mocne! 

Po Mszy świętej nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe. Podczas kolejnego dnia nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego wołano także, aby Duch Święty odmienił oblicze ziemi. Arcybiskup Nowak pobłogosławił także dzieci pierwszokomunijne z parafii św. Floriana, które przeżywają do niedzieli swój „biały tydzień”.

Następnie członkowie Ruchów, Bractw i Stowarzyszeń zebrani na modlitwie udali się na Agapę, ucztę miłości podczas której miał miejsce wieczór wspomnień. Przypominano sobie powołanie Rady Ruchów, pierwszy kongres i współpracę na Bożą chwałę jaka rozwijała się między wspólnotami w naszej archidiecezji.

Pierwszy asysten Rady Ruchów, ks. Stanisław Gancarek wspominał jak ważna jest ta myśl, żeby robić razem, żeby troszczyć się o jedność. Obecny przewodniczący Rady Ruchów, Grzegorz Nienartowicz zaznaczył, że jest to dar, dar budowania jedności, ale i ogromny trud. Serce rwie się do działania, bo wie, że to razem na Bożą chwałę. Anastazja Filipska podkreślliła: Warto służyć Bogu, bo to przynosi radość i pokazuje, że Jezus jest i uzdalnia w tym wszystkim. Małgorzata Topolska zwróciła uwagę, że: Niezwykle ważny jest ten akcent modlitwy do Ducha Świętego, modlitwy o jedność wśród Ruchów, które stają razem i wołają o ogień Ducha. 

Wspominanie zakończyło się Apelem jasnogórskim. Po nim można było jeszcze udać się na aulę, gdzie przygotowane były wspomnienia w fomie audiowizualnej.

Jutro, 23 maja, podczas kolejnego dnia Kongresu o godz. 18 Msza święta w Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego w Archikatedrze świętej Rodziny i modlitwa prowadzona przez Wspólnotę Przymierza Rodzin Emaus. O 19 zaś Wieczór Uwielbienia animowany przez Zespół Strefa Chwały w Kościele Rektorackim. Tam wołanie o to, aby Duch Święty odnowił obliczę naszej polskiej ziemi.