WSD czeka na kandydatów do kapłaństwa

zapro

1 czerwca rozpoczął się w częstochowskim seminarium czas rekrutacji kandydatów do kapłaństwa. Jeśli zatem czujesz w swoim sercu, że Pan Bóg może powoływać się do poświęcenia swojego życia tylko Jemu, to… odwagi! Czekamy na każdego, kto chce iść ścieżką powołania kapłańskiego lub rozeznać swoją drogę życiową.

Jeśli już rozeznałeś i podjąłeś osobistą decyzję wstąpienia do seminarium, wykonaj 4 kroki potrzebne do tego, aby oficjalnie zostać przyjętym w poczet alumnów.

Krok 1.

Należy zebrać wszystkie potrzebne i dostępne w danej chwili dokumenty w jednej teczce. Świadectwo maturalne możesz dowieźć dopiero po jego otrzymaniu. Teczkę z dokumentami dostarcza się osobiście do seminarium. Dokumentów nie wysyłamy pocztą. W seminarium nie ma też rekrutacji kandydatów przez Internet.

Krok 2.

Należy umówić się na wstępną, indywidualną rozmowę w seminarium. Właściwie każdego dnia jest możliwość takiej rozmowy z którymś z seminaryjnych wychowawców. Najlepiej jednak umówić się telefonicznie na spotkanie:

Numer telefonu do seminarium: 34-3651215;

Numer telefonu Księdza Rektora: 606 203 044;

e-mail: seminarium@niedziela.pl

Krok 3.

Należy stawić się osobiście na umówione spotkanie w seminarium. Podczas tego spotkania ksiądz wychowawca sprawdza zgodność dokumentów z formalnymi wymogami, przeprowadza krótką rozmowę o powołaniu, życiu duchowym i osobistym kandydata i po wstępnej akceptacji zaprasza na najbliższą turę egzaminu wstępnego do seminarium.

Krok 4.

Egzamin wstępny do seminarium. Masz do wyboru dwa terminy: 4 lipca (sobota) i 5 września (sobota) 2015 r. Egzaminy rozpoczynają się o godz. 10.00 w budynku seminarium przy ul. św. Barbary 41. Przez pierwsze 45 minut jest do napisania małe wypracowanie na jeden z trzech tematów. Tematy dotyczą kwestii moralnych obecnych w wybranych dziełach literackich. Następnie kandydaci piszą test z teologii. Trzecią część egzaminu stanowi indywidualna rozmowa z Księdzem Rektorem, w czasie której kandydat jest informowany o decyzji w sprawie przyjęcia do Seminarium.

 Wymagane dokumenty:

• Własnoręcznie napisane podanie do Księdza Rektora WSD ACz o przyjęcie do WSD ACz;
• Własnoręcznie napisany życiorys;
• Świadectwo dojrzałości, świadectwo ukończenia liceum lub technikum; dyplom ukończenia katechizacji (jeśli nie ma oceny na świadectwie);
• Aktualną metrykę chrztu (z adnotacją o sakramencie bierzmowania);
• Opinie o kandydacie do Seminarium wyrażoną na piśmie przez Księdza Proboszcza własnej parafii oraz Katechetę;
• Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podięcia studiów wyższych;
• Kserokopia dowodu osobistego;
• Cztery fotografie legitymacyjne (w stroju wizytowym).


Zalecana literatura przygotowawcza do egzaminu:

• Katechizm Kościoła Katolickiego;
• Dokumenty Soboru Watykańskiego II, encykliki i adhortacje Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka (ogólna znajomość).

Wszelkie pytania prosimy kierować drogą mailową na naszą skrzynkę elektroniczną:

e-mail: seminarium@niedziela.pl