Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque

Witraż św. Małgorzaty Marii Alacoque, Najświętszego Serca Jezusa, archikatedra/fot. Radio Fiat

Za jej pośrednictwem Jezus przekazał 12 swoich obietnic. Wskazał na nieskończone miłosierdzie, jakim darzy nas Bóg oraz to, czego potrzeba człowiekowi do zbawienia duszy. 14 października Kościół wspomina św. Małgorzatę Marię Alacoque, orędowniczkę kultu Najświętszego Serca Jezusa.

Małgorzata urodziła się 22 lipca 1647 roku we francuskiej Burgundii. W wieku 4 lat złożyła ślub dozgonnej czystości. Habit zakonny otrzymała natomiast 25 sierpnia 1671 roku. Dwa razy piastowała urząd asystentki przełożonej. Była też mistrzynią nowicjuszek. Jezus objawiał się jej wielokrotnie, przedstawiając swoje Serce, jako kochające ludzi i spragnione ich miłości.

Jednym z orędzi było ustanowienie święta czczącego Jego Najświętsze Serce. – Bóg objawił nam Siebie w Swoim Synu jednorodzonym. To wielkie zdumienie wiary – tłumaczy abp Wacław Depo:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/1_wspomnienie_Depo_14_10_2021.mp3]

Wśród obietnic objawionych św. Małgorzacie Marii Alacoque znalazła się również ta, dotycząca pierwszych piątków miesiąca. – Wszyscy, którzy wypełnią wolę Boga, w chwili śmierci otrzymają szczególną łaskę – mówi ks. Michał Krawczyk, proboszcz parafii akademickiej św. Ireneusza BM w Częstochowie:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2021/10/2_wspomnienie_Krawczyk_14_10_2021.mp3]

Św. Małgorzata Maria Alacoque zmarła 17 października 1690 roku. Beatyfikował ją papież Pius IX, a kanonizował Benedykt XV. Nazywana jest „świętą od Serca Jezusowego”.

12 obietnic Jezusa dane ludziom za pośrednictwem św. Małgorzaty Marii Alacoque:

• Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
• Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
• Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.
• Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.
• Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.
• Grzesznicy znajdą w Mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.
• Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
• Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.
• Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca Mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.
• Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.
• Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do Mego Boskiego
• Serca, będą w nim zapisane i na zawsze w nim pozostaną. Przystępującym przez 9 z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci.

ABK