Infrastruktura gminy Mykanów rozwija się w dobrym kierunku

Gmina Mykanów położona jest bezpośrednio na północ od miasta Częstochowy. Ponadto graniczy z gminami Kłobuck, Miedźno, Nowa Brzeźnica, Kruszyna, Kłomnice oraz Rędziny. Terytorium gminy w całości położone jest na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Między innymi o tym, co się zmieniło w ostatnich latach w gminie Mykanów mówił w Poranku Radia Fiat wójt Dariusz Pomada.

Nie tylko na terenie miasta Częstochowy infrastruktura drogowa ulega zmianie, ale również w gminie Mykanów można zauważyć, jak drogi rozbudowują się coraz bardziej. Czy dzięki tym zmianom gmina Mykanów będzie bardziej gminą przemysłową niż rolniczą?

Gmina Mykanów rozwija się nie tylko infrastrukturalnie, ale również kulturowo. Wójt gminy Mykanów, Dariusz Pomada podkreśla, że m.in. Młodzieżowa Orkiestra Dęta jest największą chlubą gminy:

Infrastruktura gminy tworzy korzystne warunki do osiedlenia się tam. Wszystkie miejscowości gminy w 99% wyposażone są w sieci wodociągów. Wybudowano oczyszczalnię ścieków, w budowie jest także kanalizacja sanitarna.