102 lata temu urodził się Karol Wojtyła, późniejszy święty Jan Paweł II

  102 lata temu, 18 maja 1920 roku, w Wadowicach urodził się Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i święty. Był filozofem, mistykiem i człowiekiem modlitwy, a także poetą, aktorem i pedagogiem. Pochodził z rodziny głęboko wierzącej, kultywującej chrześcijański system wartości i tradycje patriotyczne. Podczas II wojny światowej pracował jako robotnik w kamieniołomach i

Czytaj dalej