Weterani spotkali się z młodzieżą w częstochowskiej „Samochodówce”

W Wojsku Polskim, Policji i innych służbach jest wielu weteranów, którzy zdobyli bojowe doświadczenie na misjach zagranicznych m.in. w Iraku, Afganistanie czy choćby w byłej Jugosławii. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie przypomniał 2 czerwca o ich służbie i poświęceniu podczas Dnia Weterana. Zwyczajowo kojarzymy słowo „weteran” z uczestnikami II Wojny Światowej. Określenie to jest jednak

Czytaj dalej