Bp Andrzej Przybylski: Zmartwychwstały Chrystus chce być w naszych rodzinach, w naszych domach

W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego sumie pontyfikalnej w częstochowskiej archikatedrze przewodniczył bp Andrzej Przybylski. Przy ołtarzu stanęli także ks. Włodzimierz Kowalik, proboszcz bazyliki archikatedralnej Świętej Rodziny, ks. prałat Stanisław Gębka i ks. Łukasz Połacik. Wierzę w to mocno, że Pan Bóg w tym roku chce nam przypomnieć coś bardzo ważnego (…), że wielkość naszej wiary nie

Czytaj dalej