Kolejna karta polskiej kultury muzycznej odkryta

Kolejna karta polskiej kultury muzycznej odkryta. Ukazało się wydanie nutowe jednego z utworów paulina o. Cyryla Floriana Gieczyńskiego 'Missa in C’ kompozytora przełomu XVIII i XIX wieku. To pierwsze wydanie nutowe z opracowaniem krytyczno – źródłowym tego kompozytora. O. Gieczyński pełnił urząd magistra Kapeli Jasnogórskiej w latach 1816-1819. – Do naszych czasów dotrwały kompozycje o.

Czytaj dalej