Pielgrzymka Ludzi Słabych, ale nie duchem!

W sobotę 28 sierpnia po raz XXVI z Olsztyna do Częstochowy przeszła Pielgrzymka Ludzi Słabych, w której corocznie udział biorą niepełnosprawni, uzależnieni, bezdomni, ich opiekunowie, rodziny i wszyscy, którzy się z tymi grupami solidaryzują. Andrzej Kalinowski, prezes fundacji „Betel”, która jest corocznym organizatorem Pielgrzymi Ludzi Słabych opowiedział, kto brał udział w pielgrzymce oraz z jakimi

Czytaj dalej