„Premia społeczna” – nowe możliwości w zlecaniu usług podmiotom ekonomii społecznej

Współczesne społeczności lokalne stoją przed wieloma wyzwaniami: począwszy od zapewnienia wysokiej jakości opieki zdrowotnej, przez wsparcie osób starszych i z niepełnosprawnościami, aż po przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. W odpowiedzi na te potrzeby Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej zaplanowało projekt „Premia społeczna”, którego celem jest wykorzystanie potencjału sektora ekonomii społecznej do realizacji usług społecznych, a jednocześnie generowania

Czytaj dalej