Kompleksowe wsparcie rodzin „Za życiem”

Uchwałą Rady Ministrów z 2016 roku wprowadzony został program kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”. Obejmuje swoimi działaniami rzeczywistą i pełną pomoc w celu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie ich rodzin. Program ma być realizowany w różnych resortach, m. in. edukacji. Jakie to będą działania wyjaśnia Jolanta Miękina, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr

Czytaj dalej