Była szefowa śląskiej Nowoczesnej przegrała w trybie wyborczym

Komitet Wyborczy Wyborców Anetty Ujmy przegrał przed Sądem Okręgowym w Częstochowie w trybie wyborczym z KWW Sylwii Szymańskiej Naturalnie Blachownia.

Rozprawa odbyła się w poniedziałek 8 października (około godziny 16.00) na wniosek komitetu Sylwii Szymańskiej (obecnej burmistrz Blachowni) przeciwko Anetcie Ujmie, do niedawna liderce śląskiej Nowoczesnej. W wyroku sądu wykazano, iż w materiale wyborczym pojawiły się 3 kłamstwa wyborcze dotyczące zrealizowanych przez Anettę Ujmę inwestycji – m.in. pozyskania środków na remonty dróg oraz na oczyszczenie zbiornika wodnego w Blachowni i innych inwestycji komunalnych.

Sąd Okręgowy w Częstochowie orzekł przepadek materiału wyborczego, zaniechanie kolportowania oraz przeprosiny na łamach lokalnych portalach internetowych. Wyrok nie jest prawomocny, stronom przysługuje odwołanie w ciągu 24 godzin.

PK