Dofinansowanie dla rolników – nabory wniosków

Poznaliśmy harmonogram planowanych wybranych naborów wniosków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz płatności bezpośrednich w 2020 roku. Działania prowadzone w ramach obsługi wybranych wniosków przybliżyli pracownicy Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Delegatury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie.

Jak tłumaczy Dawid Zamora, zastępca dyrektora Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji – nabory wniosków o dopłaty bezpośrednie rozpoczną się 15 marca i trwać będą do 15 maja.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/1_nabory_Zamora_24_02_2020.mp3]

Rolnicy mogą starać się o dofinansowanie swojego gospodarstwa w ramach wsparcia inwestycji odtwarzania gruntów rolnych, zniszczonych klęskami żywiołowymi, i przywracania im potencjału produkcji rolnej. Dawid Zamora dodaje, że w tym przypadku termin składania wniosków określony jest jako ciągły.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/2_nabory_Zamora_24_02_2020.mp3]

W ramach programu nawadniania gospodarstw rolnych o dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy gospodarstw o powierzchni co najmniej 1 ha. W tym przypadku wnioski będzie można złożyć w trzech terminach: od 21 lutego do 20 kwietnia, w lipcu oraz październiku. Od 27 lutego do 27 marca oddziały regionalne ARiMR będą przyjmować wnioski o wsparcie finansowe dla firm z branży przetwórstwa produktów rolnych lub zajmujących się ich sprzedażą hurtową. Katarzyna Kurzak, Naczelnik Biura Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich dodaje, że od 28 lutego do 28 marca wnioski mogą składać też rolnicy prowadzący gospodarstwa na terenach objętych afrykańskim pomorem świń, którzy planują zrezygnować z hodowli trzody chlewnej.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/3_nabory_Kurzak_24_02_2020.mp3]

Barbara Borecka, Zastępca Dyrektora Śląskiego OR ARiMR, tłumaczy, że termin, do którego mogą być składane wnioski o przyznanie pomocy z działania „Współpraca” wydłużony został do 12 marca 2020 roku włącznie.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/4_nabory_Borecka_24_02_2020.mp3]

Wnioski o dofinansowanie inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej, będzie można złożyć w dwóch terminach: od 19 marca do 17 kwietnia oraz we wrześniu. W ramach modernizacji gospodarstw rolnych obszaru D oraz restrukturyzacji małych gospodarstw bez ASF, wnioski należy składać w marcu tego roku. Nabór wniosków o premie dla młodych rolników odbędzie się w maju.

ABK