Jubileusz Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa jest organizacją samorządu gospodarczego, zrzeszającą przedsiębiorców firmy, przedsiębiorstwa oraz ich związki. Oficjalna rejestracja w Sądzie Okręgowym w Częstochowie nastąpiła w 1992 roku, stąd Izba obchodzi w tym roku 25-lecie działalności. Organizacja wspiera przedsiębiorców w ich przedsięwzięciach dlatego nie jest tak szeroko znana w kręgach pozabiznesowych. Charakter i działalność Izby przybliża jej prezes, Andrzej Broniewski:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/broniewski.mp3]

W piątek 19 maja Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa obchodzić będzie swój jubileusz. 25 lat działalności podsumowuje Prezydent Rady RIPH, Tadeusz Szymanek:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/05/szymanek.mp3]

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa działa na rzecz integracji jej członków, poprzez wymianę ich wiedzy, doświadczeń oraz umiejętności jednocześnie niwelując możliwość pojawienia się barier lub utrudnień we współpracy. Usprawnia efektywne funkcjonowanie przedsiębiorstw poprzez udzielanie wszelkiej pomocy dotyczącej prowadzenia działalności gospodarczej.

ZD