W trosce o wspólny dom – Ziemię


Każdy oddech, szklanka wody, zieleń za oknem … – to dar życia Ziemi dla nas. Niestety człowiek nie potrafi o ten dar dbać. Zanieczyszcza środowisko poprzez zaśmiecanie lasów, marnowanie wody czy smog. W trosce o wspólny dom Caritas Polska wraz z Caritas diecezjalnymi podjęły wezwanie papieża Franciszka do ekologicznego nawrócenia. Działania w ramach projektu zostały przemyślane i ułożone już w ubiegłym roku, 2019. W 2020 roku ekologiczny projekt planuje wdrożyć kolejne 7 diecezji. W najbliższych latach Caritas Archidiecezji Częstochowskiej także włączy się w realizacje projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato Si’ w działaniu wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”. Jakie działania będą realizowane w ramach projektu mówi Joanna Ziaja, animator projektu ekologicznego Laudato Si’ w Archidiecezji Częstochowskiej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/1_załozenia_30_01.mp3]

Jak mówi papież Franciszek : „Jesteśmy wezwani, aby być narzędziami Boga Ojca, żeby nasza planeta była tym, co On wymarzył, stwarzając ją, i by odpowiadała na Jego projekt pokoju, piękna i pełni”. Kto może włączyć się w działania projektu Laudato Si’?

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/2_kto_30_01.mp3]

Zespół zaangażowanych ekologicznie pracowników i wolontariuszy będzie rozpoczynać ekologiczne działania animacyjne i edukacyjne. Do wzięcia udziału w projekcie zachęca Joanna Ziaja:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/3_zaproszenie_30_01.mp3]

Papież Franciszek wzywa do zadbania o środowisko. Każdego dnia ludzie podejmują setki decyzji, które wpływają na środowisko oraz na los wszystkich zamieszkujących je stworzeń. O wymiarze duchowym projektu mówi ks. Paweł Dzierzkowski, zastępca dyrektora Caritas Archidiecezji Częstochowskiej:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/01/4_apekt_duchowy_30_01.mp3]

Ekologia integralna jest odpowiedzią Kościoła Katolickiego na światowy kryzys ekologiczny i społeczny. Odnosi się ona nie tylko do wzajemnych relacji między organizmami żywymi i środowiskiem nieożywionym, ale także do warunków życia ludzi i szans przetrwania społeczeństw.

Foto źródło: caritas.czest.pl