95-lecie podpisania przez II RP konkordatu ze Stolicą Apostolską

10 lutego 1925 r. rząd II RP podpisał ze Stolicą Apostolską konkordat, czyli umowę która reguluje stosunki dyplomatyczne między państwem a Watykanem oraz normuje życie religijne obywateli. O tym jakie znaczenie dla odradzającego się po 123 latach zaborów państwa polskiego miał konkordat mówi ks. prof. dr hab. Jan Związek, historyk Kościoła.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/01_konkordat_10_02_2020.mp3]

Najważniejszym dla okolic Częstochowy – jak powiedział ks. profesor – był zabór rosyjski. Miasto było też jednym z ważniejszych ośrodków odrodzenia się Polski, ze względu na znajdujące się w nim jasnogórskie sanktuarium Matki Bożej.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/02_konkordat_10_02_2020.mp3]

Konkordat z 1925 r. miał pomóc scalić II Rzeczpospolitą rozbitą również pod kątem religijnym.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/03_konkordat_10_02_2020.mp3]

Owocem odnowy struktur kościelnych po podpisaniu konkordatu, było również powstanie – z diecezji włocławskiej i kieleckiej – diecezji częstochowskiej. Konieczne było również wprowadzić to samo duszpasterstwo na wszystkich ziemiach polskich. Przyniosło to – jak powiedział ks. Związek – wspaniałe owoce.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/04_konkordat_10_02_2020.mp3]

Władze Polski w okresie odradzania się państwa były życzliwie nastawione do Kościoła i papieża.

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/02/05_konkordat_10_02_2020.mp3]

Konkordat II Rzeczypospolitej obowiązywał do 22 września 1945. Obecny został zawarty 28 lipca 1993 r. w siedzibie Rady Ministrów przez arcybiskupa Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, i Krzysztofa Skubiszewskiego, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.

KG