Święty na każdy czas …

KEP

Biskup Mikołaj z Miry, którego wspomnienie w kalendarzu gregoriańskim przypada na 6 grudnia, a w kalendarzu juliańskim na 19 grudnia, jest najbardziej rozpoznawalnym Świętym na całym świecie. Jest czczony przez Kościół Katolicki, jak i prawosławny.

Greckie imię Mikołaj oznacza „zwycięzca ludu”. Mikołaj urodził się w Patras w Grecji ok. 270 r. Był jedynym dzieckiem zamożnych rodziców, uproszonym ich gorącymi modłami. Od młodości wyróżniał się nie tylko pobożnością, ale także wrażliwością na niedolę bliźnich.

Z czym kojarzy nam się Biskup Mikołaj z Miry opowiada ks. dr Mikołaj Węgrzyn – dyrektor Wyższego Instytutu Teologicznego :

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/1_ks_Mikolaj_Wegrzyn_04_12.mp3]

Ciekawostką jest, że ważną rolę w życiu św. Mikołaja odgrywała cyfra 3:

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/2_ks_Mikolaj_Wegrzyn_04_12.mp3]

Biskup Mikołaj uczestniczył także w pierwszym soborze powszechnym w Nicei w 325 r., na którym potępione zostały przez biskupów błędy Ariusza (kwestionującego równość i jedność Osób Trójcy Świętej):

[audio:http://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/12/3_ks_Mikolaj_Wegrzyn_04_12.mp3]

Św. Mikołaj jest patronem m.in. noworodków, pielgrzymów. Za jego wstawiennictwem o pomoc zwracają się także panny na wydaniu, żeglarze i studenci. Biskup Mikołaj przypomina o potrzebie ofiarności wobec bliźniego. Pięknie ujął to papież św. Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru człowieka dla człowieka”.

MST

Grafika: KEP