10. Festiwal im. Kaliny Jędrusik w Częstochowie

kalina-720x395

Ośrodek Promocji Kultury Gaude Mater w dniach 7-8 kwietnia w Częstochowie organizuje 10. Festiwal im. Kaliny Jędrusik. Celem konkursu jest prezentacja i popularyzacja dorobku artystycznego Andrzeja Zauchy a także promocja utalentowanych wokalistów oraz nowych, dobrych piosenek.
Do konkursu może przystąpić każdy wokalista przed debiutem płytowym, bez limitu wieku. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja 2 piosenek, z których jedna musi być z repertuaru Andrzeja Zauchy. Druga piosenka – z repertuaru innego wykonawcy lub nowa (mile widziane piosenki Kaliny Jędrusik) powinna spełniać następujące kryteria: – czas jej wykonania nie powinien przekraczać 4 minut, – dobrze napisany tekst w języku polskim. Demo (piosenki zgłoszone do konkursu, nagrane na płytę CD w formacie audio) należy nadesłać na adres: Ośrodek Promocji Kultury „Gaude Mater”, ul. Dąbrowskiego 1, 42-202 Częstochowa, z dopiskiem „Festiwal im. Kaliny Jędrusik”, do dnia 17 marca 2017 r. (decyduje data stempla pocztowego). Do płyty należy dołączyć podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania na stronie www.gaudemater.pl). W przypadku braku możliwości odtworzenia płyty ze względów technicznych (uszkodzenie pliku, inny format itp.) zgłoszenie zostanie odrzucone jako niezgodne z regulaminem. Zgłoszenia przesłane drogą elektroniczną nie będą przyjmowane. Osoby zakwalifikowane do konkursu zostaną powiadomione do 27 marca 2017 r. Festiwal (przesłuchania konkursowe i koncert finałowy) odbędzie się w dniach 7-8 kwietnia 2017 r. Wykonawcy może towarzyszyć akompaniator (jedna osoba, instrument dowolny), półplaybecki są zabronione.

Karta zgłoszenia do pobrania ze strony gaudemater.pl.