gaude web

Już 1 października o godz. 18 w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” przy ul. Dąbrowskiego 1 kolejne spotkanie w ramach cyklu „Dekalog polski – Refleksje nad przykazaniami w perspektywie polskich filmów dokumentalnych”. Drugie spotkanie to oczywiście drugie przykazanie, na które będziemy chcieli spojrzeć przez pryzmat filmu dokumentalnego „Szczurołap”. Wstęp wolny. Organizatorem, koordynatorem i realizatorem projektu jest Pracownia Komparatystyki Kulturowej Instytutu Filologii Polskiej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Poprowadzą je: o. dr Michał Legan (Katedra Teologii Mediów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), Aleksandra Mieczyńska (dziennikarka), dr hab. Adam Regiewicz, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie), Michał Tkaczyński (reżyser).