41. Doroczna Wystawa Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza

7 grudnia 2022 r. w Ratuszu odbył się wernisaż 41. Wystawy Stowarzyszenia Plastyków im. J. Dudy-Gracza. Podczas uroczystości członkinie Stowarzyszenia Joanna Bochaczek-Trąbska i Aleksandra Kowalska otrzymały odznaki honorowe „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadane przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego. Odznaki te są uhonorowaniem za wybitne osiągnięcia w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury polskiej. Podczas uroczystości wręczono również nagrody przyznane przez Zarząd Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.
Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza rozpoczęło działalność w 1981 roku jako Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków Nieprofesjonalnych i było drugim w Polsce zarejestrowanym stowarzyszeniem plastyków amatorów. Inicjatorem przedsięwzięcia był Zbigniew Szablewski. W 2005 roku CSPN dzięki staraniom ówczesnej prezes Ireny Binert uroczyście przyjęło nową nazwę Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza.
Pierwszym prezesem był Zbigniew Szablewski, który piastował tę funkcję do roku 1984. W kolejnych latach prezesami Stowarzyszenia byli: Stanisława Mencel (1985–1987) Jadwiga Ida Łubińska (1987–1990) Andrzej Dziurski (1990–2000) Irena Binert (2000–2011) obecnie jest Honorowym Prezesem
Od roku 2011 Prezesem Stowarzyszenia jest Ewa Maria Powroźnik, która kontynuując działalność swoich poprzedników, zwraca szczególną uwagę na motywowanie członków do stałego rozwoju artystycznego. Z zapałem angażuje swoje koleżanki i kolegów do wspierania wszelkich akcji charytatywnych organizowanych przez różne stowarzyszenia, fundacje, hospicja, szkoły itp.
Grupa zrzesza osoby z pasją tworzenia. Są to ludzie różnych profesji – lekarze, nauczyciele, ekonomiści, inżynierowie, rzemieślnicy, technicy, jak i również profesjonalni artyści. Obecnie, coraz chętniej zgłaszają się również osoby zawodowo czynne, chcące realizować swoje artystyczne pasje. Cechą wspólną naszych członków jest miłość do sztuki i potrzeba tworzenia piękna.
W założeniach statutowych Stowarzyszenia – jest integracja osób uzdolnionych artystycznie, podnoszenie poziomu ich twórczości poprzez organizowanie plenerów, wycieczek edukacyjnych do muzeów i galerii, warsztatów, udział w wykładach o sztuce jak i szeroka działalność wystawiennicza prac członków, a także podejmowanie studiów na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie. Możemy się pochwalić, że studia te ukończyło 20 osób, niektórzy z wyróżnieniem.
Doroczne wystawy prac wszystkich członków stały się już tradycją. Organizowane są także wystawy tematyczne oraz poplenerowe prezentacje twórczości. Wielu członków pokazuje również swoje prace na indywidualnych wystawach, z każdym rokiem tych wystaw przybywa.
Od wielu lat Stowarzyszenie współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Kultury w Częstochowie, z Muzeum Częstochowskim, Ośrodkiem Promocji Kultury „Gaude Mater” i Gminnymi Ośrodkami Kultury w regionie.
Częstochowskie Stowarzyszenie Plastyków wpisuje się w działalność kulturalną i społeczną miasta. Tradycją jest letnia galeria „Pod Kasztanem”, gdzie od przeszło 20 lat nasi plastycy przez wszystkie weekendy od maja do października wystawiają swoje prace. Galeria nasza stała się miejscem spotkań wielu częstochowian i rozpoznawalnym punktem na mapie kulturalnej naszego miasta. Najczęściej możemy oglądać prace Teresy Malczewskiej, Anny Polańskiej oraz Barbary Sendereckiej. Swoje prace prezentowali tu również Małgorzata Biel, Gabriela Polaczek, Mirosława Woroniec-Simlat, Krystyna Onysyk, Stefania Gąsior i inni. Od kilku lat Galerią opiekuje się Anna Polańska, obecnie wiceprezes Zarządu.
Stowarzyszenie od lat bierze udział w różnych akcjach społecznych dla mieszkańców Częstochowy – jak – Piknik Rodzinny Podmiotów Ekonomii Społecznej, „Aleje tu się dzieje”, „Sztuka dla każdego”, „Forum Kobiet Ziemi Częstochowskiej”, „Dożynki”.
Stowarzyszenie wspomaga liczne aukcje charytatywne organizowane przez inne stowarzyszenia i fundacje. Od wielu lat przekazywane są prace naszych twórców na pomoc najbardziej potrzebującym od roku 2011 przekazano ponad 200 obrazów.
Odznaki Honorowe „ Zasłużony Dla Kultury Polskiej” otrzymało już bardzo wielu naszych członków, a w latach 2011–2021 wyróżnieni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostały następujące osoby 2011 1. Małgorzata Domańska 2. Stefania Gąsior 3. Jadwiga Ida Łubińska 4. Danuta Pęczak 5. Krystyna Puch 6. Małgorzata Sętowska 2012 7. Helena Kurzak 2017 8. Maja Babczak 9. Wojciech John 10. Halina Osadnik 11. Ewa Powroźnik 2018 12. Elżbieta Ginał 13. Grzegorz Janus 14. Gabriela Polaczek 15. Mirosława Woroniec-Simlat
2021 16. Maria Cieślak-Gurgul 17. Teresa Idzikowska 18 .Jerzy Klimczak 19. Irena Młynarczyk 20. Krystyna Onysyk 21. Andrzej Orlik 22. Żaneta Wójcik
W 2014 roku na wniosek prezes Ewy Powroźnik wprowadzono Honorową Nagrodę Zarządu w celu uhonorowania osób fizycznych , firm i instytucji działających na rzecz Stowarzyszenia oraz uhonorowania naszych członków, którzy swoją pracą społeczną i wiedzą wnoszą trwały wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia. Za wieloletnią współpracę, okazaną nam bezinteresowną pomoc, życzliwość oraz trwały wkład w rozwój naszego Stowarzyszenia zostali uhonorowani : 2014 – Urszula Giżyńska – redaktor naczelna „Gazety Częstochowskiej” 2015 – Anna Operacz – Dyrektor ROK w Częstochowie 2016 – Anna Maciejowska – Dyrektor ZSP im. Jacka Malczewskiego – Grzegorz Sikora – Prezes Oddz. ZNP w Częstochowie – Janusz Jadczyk – Dyrektor Muzeum Częstochowskiego 2017 – Ireneusz Kozera – Dyrektor Filharmonii Częstochowskiej –Tadeusz Piersiak – Dyrektor OPK „ Gaude Mater 2018 – Mariola Matysek – Dyrektor GOK w Olsztynie – Anna Tarczyńska – Dyrektor SOKiS w Janowie 2019 – Małgorzata Majer – Dyrektor ROK w Częstochowie – Tomasz Łucki – właściciel Drukarni „Kemot”
2021 – Małgorzata Chebel – Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie – Robert Sękiewicz – OPK „Gaude Mater”
Laureatami Nagrody Zarządu zostali wyróżnieni także i nasi członkowie – Małgorzata Kasprzak, Bożena Kotarska (2014), Irena Binert, Jadwiga Ida Łubińska, Alina Drozd, Małgorzata Domańska (2016), Marian Jaszewski, Małgorzata Sętowska, Teresa Malczewska, Gabriela Polaczek (2017), Halina Osadnik, Barbara Senderecka, Mira Woroniec-Simlat (2018), Anna Polańska, Andrzej Orlik (2019).
Stowarzyszenie przyznaje corocznie (dawniej co 3 lata) Nagrodę im. Janiny Plucińskiej-Zembrzuskiej za wybitne osiągnięcia artystyczne . Od roku 2012 wyróżnieni zostali tą nagrodą: Zygmunt Kruk (2012), Teresa Malczewska (2013), Barbara Senderecka (2014), Gabriela Polaczek (2015), Jadwiga Kruk (2016), Małgorzata Kasprzak (2017), Małgorzata Sętowska ( 2018), Maja Babczak (2019), Ewa Powroźnik (2020) Grzegorz Janus (2021).
W 2017 roku prezes Ewa Powroźnik została Laureatem Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za działalność w III sektorze.
Prezes Ewa Powroźnik za upowszechnianie kultury, dorobek społeczny i organizatorski w lipcu 2022 roku została uhonorowana Brązowym Medalem Gloria Artis przyznanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Stowarzyszenie za wieloletnią działalność twórczą otrzymało w 2011 roku Honorową Odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Również w 2011 roku za 30-letnie osiągnięcia w organizacjach pozarządowych Stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy, a w 2016 roku Nagrodę Prezydenta Miasta Częstochowy w dziedzinie pomocy społecznej – przyznano Stowarzyszeniu tytuł „Mecenasa Pomocy Społecznej”.
W 2016 roku na 35-lecie działalności Stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Specjalną Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W 2021 roku Stowarzyszenie obchodziło uroczyście Jubileusz 40-lecia.

Tekst: Ewa Powroźnik

Galeria: 41. Doroczna Wystawa Częstochowskiego Stowarzyszenia Plastyków im. Jerzego Dudy-Gracza, fot. Wiesław Radzioch