Akcja Katolicka pielgrzymuje

Pielgrzymka Akcji Katolickiej  1

Ponad 110 pątników uczestniczyło w pielgrzymce Akcji Katolickiej z Częstochowy na Górę Świętej Anny, do Mosznej i Kamienia Śląskiego, zorganizowanej przez zarząd i diecezjalnego asystenta AK – ks. Jacka Michalewskiego. Na Górze Świętej Anny uczestnicy pielgrzymki wysłuchali konferencji poświęconej sanktuarium i kultowi św. Anny, uczestniczyli w koncelebrowanej Eucharystii. Pobyt na Górze Świętej Anny zakończył wykład dr. Artura Dąbrowskiego, prezesa DIAK, poświęcony encyklice „Mit brennender Sorge” papieża Piusa XI. Z sanktuarium pielgrzymi podążyli w kierunku Mosznej, gdzie zwiedzali najbardziej znany obiekt zabytkowy na ziemi opolskiej, jakim jest pałac Tiele-Wincklerów. Ostatnim etapem pielgrzymki był Kamień Śląski, miejsce urodzin św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bronisławy. W tym miejscu uczestnicy pielgrzymki mieli okazję do adoracji Najświętszego Sakramentu, ucałowania relikwii św. Jacka oraz wysłuchania konferencji prezesa Dąbrowskiego poświęconej duchowości dominikańskiej.

tekst ks. Jacek Michalewski

foto – archiwum DIAK