Będą podwyżki za odbiór śmieci?

Pół roku temu pracę prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oceniali częstochowianie, teraz zrobią to radni. Co roku włodarz miasta zobowiązany jest do przedstawienia raportu o stanie miasta i sprawozdania finansowego, zadaniem Rady Miasta zaś jest ocena tych dokumentów i udzielenie bądź odmowa udzielenia mu absolutorium.

W praktyce kluczem jest matematyka, a wynik głosowania można łatwo przewidzieć. Mówi radny z klubu PiS Paweł Ruksza.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/1_ruksza.mp3]

Niewykluczone, że koalicja zagłosuje również za zmianą opłat za odbiór śmieci, bo taki projekt uchwały został uwzględniony w porządku obrad czwartkowej sesji Rady Miasta Częstochowy.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/05/2_ruksza.mp3]

W bogatym porządku obrad uwzględniono też m.in. zmiany w miejskim budżecie czy uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za korzystanie z Cmentarza Komunalnego. Początek sesji o godzinie 12.

MD