Bezpłatne porady w Caritasie dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

caritas_budynek-720x540-1-720x540

Do 26 lutego trwa Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. W całym kraju bezpłatnych porad będą udzielać prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.

Jest to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w której uczestniczy również Caritas Archidiecezji Częstochowskiej.

PORADY PRAWNE
Częstochowa, ul. ks. Stanisława Staszica 14

Numer kontaktowy – 506 – 394 – 554

Środa, godz. 9.00 – 11.00

Piątek, godz. 13.30 – 15.00

Wsparcie osób pokrzywdzonych odbywa się również w placówkach dla bezdomnych kobiet oraz bezdomnych mężczyzn, gdzie osoby szukające pomocy zostaną skierowane do odpowiednich instytucji przez osobę pierwszego kontaktu.

Schronisko dla Kobiet ,,OAZA”

ul. Staszica 5, 42-200 Częstochowa

Dyżur telefoniczny:

Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00 – 18.00

Sobota, godz. 8.00 – 15.00

tel. 506 394 524
e-mail: oaza@caritas.czest.pl

Schronisko dla Mężczyzn im. św. Brata Alberta

ul. Krakowska 80/2, 42-200 Częstochowa

Dyżur telefoniczny:

Poniedziałek – Piątek, godz. 8.00 – 18.00

Sobota, godz. 8.00 – 15.00

tel. 506 394 589
e-mail: przytulisko@caritas.czest.pl

Tydzień tej szczególnej pomocy związany jest z ustanowieniem 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na uprawnienia pokrzywdzonych, wynikające z ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych czynów zabronionych.

Informacje o możliwościach uzyskania pomocy materialnej i niematerialnej finansowanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej są dostępne po adresem: https://bip.ms.gov.pl/pl/dzialalnosc/fundusz-pomocy-pokrzywdzonym-oraz-pomocy-postpenitenacjarnej/pomoc-pokrzywdzonym/.