Oszust w sieci

oszust

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przestrzega przed oszustem, który podszywając się pod MRPiPS domaga się wpłaty na podane konto.

Autor rozsyła maile do różnych instytucji, domagając się 365 zł na poczet potwierdzenia wpisu do Rejestru.Powołuje się przy tym na regulamin resortu.
Ministerstwo informuje, że nie ma nic wspólnego z rozsyłanymi wezwaniami do zapłaty, które są próbą wyłudzenia pieniędzy.
Osoba podpisująca się pod wezwaniem, nie jest pracownikiem Ministerstwa, a podany adres poczty elektronicznej nie jest zarejestrowany w domenie resortu. Nieprawdziwy jest także adres siedziby Ministerstwa i podany nr konta.
Fałszywa jest też informacja o konsekwencjach nieuregulowania należności, o której nie wspomina regulamin resortu.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej skierowało sprawę wyłudzeń do prokuratury.