Bieżące informacje o czystości powietrza

Fot. ZD

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach podaje, że we wtorek 21 kwietnia wystąpiły przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń 24-godzinnych pyłu zawieszonego PM10 (50 µg/m3) na stacjach w Goczałkowicach-Zdroju o 4% oraz w Raciborzu o 4%.

Nie wystąpiły natomiast przekroczenia wartości dopuszczalnych średnich stężeń: jednogodzinnych dwutlenku azotu (200 µg/m3), jednogodzinnych dwutlenku siarki (350 µg/m3), 24-godzinnych dwutlenku siarki (125 µg/m3), ośmiogodzinnych stężeń tlenku węgla (10000 µg/m3) oraz ośmiogodzinnych stężeń poziomu docelowego ozonu (120 µg/m3).

W środę, 22 kwietnia w godzinach nocnych nie wystąpiły przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w odniesieniu do średnich stężeń jednogodzinnych i ośmiogodzinnych. W godzinach porannych na stacji w Częstochowie (komunikacyjna), Gliwicach stężenia jednogodzinne pyłu PM10 przekraczały poziom 100 µg/m3 (dla pyłu zawieszonego nie ma określonej normy jednogodzinnej).

W nocy z 22 na 23 kwietnia jakość powietrza na obszarze województwa śląskiego ze względu na poziom pyłu zawieszonego (stężenia dobowe) będzie dobra i bardzo dobra oraz lokalnie umiarkowana. Ze względu na poziom ozonu jakość powietrza będzie umiarkowana i dostateczna.

Zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla zdrowia osób chorych, osób starszych, kobiet w ciąży oraz małych dzieci.

Źródło: Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach