Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej

Do 4 października częstochowskie placówki edukacyjne mogły składać swoje propozycje do konkursu „Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej”. Konkurs obejmuje przygotowanie i realizację projektu profilaktyki uzależnień w ramach Programu „Młodość bez uzależnień”. O „Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej” mówi naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, organizatora konkursu, Adrian Staroniek:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/staroniek.mp3]

Głównym celem konkursu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. A także wzbogacenie oferty pozaszkolnych zajęć sportowych i rekreacyjnych realizowanych w ramach Centrów Animacji Rekreacyjno-Sportowej i integracja środowisk dziecięco-młodzieżowych.
Na realizację zakwalifikowanych wniosków Wydział Polityki Społecznej przeznaczy 320 tys. złotych.

ZD