Oblicza uzależnień

Na antenę Radia Fiat wrócił cykl audycji „Oblicza uzależnień”. Poruszamy w nim tematy dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od środków psychoaktywnych (takich jak alkohol, narkotyki, dopalacze), hazardu czy innych zagrażających współczesnemu człowiekowi uzależnieniach, a także przemocy w rodzinie. Mówić o problemach osób dotkniętych uzależnieniami oraz żyjących wśród osób uzależnionych. Przedstawiamy najnowsze i najbardziej skuteczne metody pracy z

Czytaj dalej

Seniorzy kolędowali w Filharmonii Częstochowskiej

Czwarta edycja Koncertu Chórów Uniwersytetów III Wieku „Kolędujmy Małemu” odbyła się w sobotę 12 stycznia w Filharmonii Częstochowskiej. Wystąpiło 15 chórów z woj. śląskiego oraz łódzkiego, opolskiego i świętokrzyskiego. Organizatorami koncertu byli Uniwersytet III Wieku przy Politechnice Częstochowskiej, Filharmonia Częstochowska oraz Wydział Polityki Społecznej. O koncercie opowiedział naczelnik wydziału Adrian Staroniek: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2019/01/1trzeci_wiek_Staroniek_12_01_2019.mp3] O dobrych nastrojach

Czytaj dalej

Częstochowskie Dni Profilaktyki

W poniedziałek 18 czerwca na Placu Biegańskiego odbyła się kolejna edycja Częstochowskich Dni Profilaktyki. Celem projektu jest zwiększenie świadomości dzieci i młodzieży o zagrożeniach wynikających z zachowań ryzykownych oraz wskazanie alternatywy dla zażywania środków psychoaktywnych poprzez promowanie aktywnych, społecznie akceptowanych form spędzania wolnego czasu. O wydarzeniu opowiedział Adrian Staroniek, naczelni Wydziału Polityki Społecznej: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/06/1profilaktyka_Staroniek_18_06_2018.mp3] Współorganizatorem

Czytaj dalej

Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej

Do 4 października częstochowskie placówki edukacyjne mogły składać swoje propozycje do konkursu „Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej”. Konkurs obejmuje przygotowanie i realizację projektu profilaktyki uzależnień w ramach Programu „Młodość bez uzależnień”. O „Centrum Animacji Rekreacyjno-Sportowej” mówi naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, organizatora konkursu, Adrian Staroniek: [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2017/10/staroniek.mp3] Głównym celem konkursu jest przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań

Czytaj dalej

Myśleć o innych

Adriana Starońka trudno podejrzewać o lenistwo. Aktywny zawodowo i społecznie, dziś łączy obowiązki naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy i dyrektora (p.o.) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. To na pewno ułatwia całościowe spojrzenie na problem, ale też wymaga niezwykłej aktywności. Dziś (29 czerwca) Adrian Staroniek był gościem Oli Mieczyńskiej w Radiu Fiat. [audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2015/06/staroniek-www.mp3]

Czytaj dalej