item-thumbnail

Myśleć o innych

29 czerwca 2015

Adriana Starońka trudno podejrzewać o lenistwo. Aktywny zawodowo i społecznie, dziś łączy obowiązki naczelnika Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Mia...