Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie zaprasza na Dni Otwarte

Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie, działające w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, zaprasza na Dni Otwarte. Odbędą się one w dniach 24-25 października w godzinach od 10.00 do 17.00 w siedzibie Centrum przy ul. Jasnogórskiej 34/36.

Do udziału w Dniach Otwartych Centrum zaprasza Olga Dargiel, Specjalista ds. Wizerunku i Polityki Informacji częstochowskiego MOPS-u:

W czasie Dni Otwartych, oprócz możliwości zwiedzenia budynku, będzie okazja do porozmawiania z kadrą, czy zakwalifikowania dziecko do udziału w zajęciach indywidualnych lub grupowych, a także wzięcia udziału w zajęciach otwartych:

Szczegółowy plan Dni Otwartych w Centrum Pomocy Dziecku Niepełnosprawnemu i Jego Rodzinie znaleźć można na stronach internetowych MOPS-u. Tam również znajduje się szeroki opis zakresu działalności Centrum.