Co ze współfinansowaniem Filharmonii Częstochowskiej przez Urząd Marszałkowski?

W kwietniu br. Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę o chęci współpracy ze Ślaskim Urzędem Marszałkowskim w finansowaniu jednej z najważniejszych placówek kultury nie tylko w Częstochowie, ale i w województwie, Filharmonii Częstochowskiej. Za tą współpracą opowiedzieli się w czerwcu również radni sejmiku województwa śląskiego. Mijają kolejne miesiące, a sprawa nadal nie jest sfinalizowana.

– Stanowisko radnych częstochowskich było zgodne, taka współpraca może przynieść tylko korzyści – mówi radny Paweł Ruksza:

Sprawa współfinansowania działalności Filharmonii Częstochowskiej od początku była obiektem zainteresowania dyrektora placówki Adama Klocka, którego bardzo ucieszyły decyzje władz miasta i samorządu wojewódzkiego:

Jak podkreślił dyrektor Adam Klocek, finansowanie Filharmonii ze strony miasta nie było na tak wystarczającym poziomie, jak wskazywały potrzeby placówki. A tych z roku na rok przybywało:

Koszty utrzymania placówki rosną, dlatego wizja współfinansowania Filharmonii przez Urząd Marszałkowski może być dla niej prawdziwym ratunkiem. Dyrektor Klocek zaznaczył, że bez zaangażowania samorządu województwa funkcjonowanie Filharmonii może stać pod wielkim znakiem zapytania. Czy uda się sprawę doprowadzić do szczęśliwego finału? Mamy nadzieję, że tak. Póki co, Urząd Marszałkowski odmówił udzielenia komentarza w kwestii na jakim etapie jest obecnie załatwianie formalności.