Cześć ich pamięci! Polegli na polu chwały!

web

Dziś (11.11) o godz. 16.30 w Alei Henryka Sienkiewicza złożono kwiaty pod pomnikiem nieznanego żołnierza, a także ks. Jerzego Popiełuszki. Podkreślano jak wielkie znaczenie ma męczeńska śmierć, śmierć poniesiona w obronie wartości i polskości. Następnie zaproszeni goście, poczty sztandarowe, orkiestry, harcerze i częstochowianie udali się na plac Władysława Biegańskiego, gdzie również pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego złożono kwiaty. Nie mogło zabraknąć Apelu Poległych. Rozległy się okrzyki: Cześć ich pamięci! Polegli na polu chwały!

Ten czas to nie tylko wspominanie historycznych wydarzeń, ale również tworzenie nowej historii. Adam Hutyra wraz z uczniami z IV Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w artystycznym występie przywołał moment z 11 listopada 1918 roku i tragiczną śmierć Włodzimierza Zagórskiego. Wydarzenia uświetnił również chór Basilica Cantans. Największą atrakcją dla małych częstochowian były samochody wojskowe.

Obchody z racji święta Niepodległości zgromadziły wielu mieszkańców naszego miasta.

web 2

web 3

web 4

web 5

web 6

web 7

web 8

web1