Częstochowa ma nowego wiceprezydenta

Piotr Grzybowski; Fot. UM Częstochowa

W Urzędzie Miasta powołano nowego zastępcę prezydenta. Od 23 września stanowisko piastuje Piotr Grzybowski, pełniący wcześniej funkcję naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju.

Według informacji umieszczonych na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy Piotr Grzybowski zastąpi na stanowisku Andrzeja Babczyńskiego, który: „z uwagi na stan zdrowia oraz zbliżający się termin osiągnięcia uprawnień emerytalnych zwrócił się do prezydenta miasta Częstochowy z wnioskiem o rozwiązanie umowy o pracę”. Sprawę powołania nowego wiceprezydenta komentuje radny miasta Paweł Ruksza.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/1_czestochowa_Ruksza_25_09_2020.mp3]

Piotr Grzybowski jest absolwentem Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Studia Podyplomowe z zakresu zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i uzyskał tytuł Specjalisty ds. Rachunkowości, potwierdzony egzaminem przeprowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Od 2011 roku pełnił funkcję doradcy prezydenta Częstochowy ds. rozwoju regionalnego i polityki miejskiej. W tym czasie odpowiadał m.in. za przygotowanie Regionalnych Inwestycji Terytorialnych dla Subregionu Północnego Województwa Śląskiego. Obecnie sprawuje funkcję jednego z czterech wiceprezydentów miasta.

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/09/2_czestochowa_Ruksza_25_09_2020.mp3]

Podczas sesji rady miasta, która odbyła się 24 września, Andrzej Sowa, wiceprzewodniczący częstochowskiego klubu Prawa i Sprawiedliwości oświadczył, że odchodzi zarówno z klubu, jak i partii.

ABK