Częstochowski UJD w gronie europejskich uczelni

Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie dołączył do prestiżowego programu uniwersytetów europejskich. To bardzo dobra wiadomość nie tylko dla studentów czy kadry naukowej, ale i mieszkańców miasta, ponieważ członkostwo w tym konsorcjum jest równoznaczne z nową jakością kształcenia, badań oraz inwestycji, na których skorzystają wszyscy.

Kamień milowy – w taki sposób można określić kolejną, udaną inicjatywę podjętą przez władze częstochowskiej uczelni. UJD dołączyło tym samym do elitarnego, ogólnoeuropejskiego grona uniwersytetów. Jak zapewnia rektor uczelni, prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, mamy do czynienia z ogromnym sukcesem kadry kierowniczej oraz naukowej. UJD stało się oficjalnie uniwersytetem europejskim… to znaczy jakim?

Przed częstochowskim UJD otworzyło się wiele nowych szans rozwoju oraz współpracy z zachodnimi partnerami naukowymi. Uczelnia staje się z roku na rok coraz bardziej kosmopolityczna, a jej horyzonty postrzegania i możliwości rozszerzają się:

Od tej pory studenci oraz doktoranci decydujący się wziąć udział w programie Erasmus+, będą mogli otrzymać podwójny dyplom, o czym więcej mówi prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą, prof. dr hab. Janusz Kapuśniak:

Udział w programie uniwersytetów europejskich to nie tylko obietnica współpracy naukowej i instytucjonalnej, ale także realne – finansowe – wsparcie dla uczestników. Grupa „Colours”, której członkiem stał się UJD, na swoje projekty otrzymało dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, w wysokości piętnastu milionów euro, czyli ponad sześćdziesięciu sześciu milionów złotych! Rektor UJD wie już, w jaki sposób zagospodarować te środki:

Program „Uniwersytety Europejskie” został zainicjowany przez prezydenta Francji, Emmanuela Macrona. W jego wizji ściślejsza współpraca uczelni europejskich oraz ich głębsza integracja naukowa, kadrowa czy instytucjonalna, pozwolą stworzyć przeciwwagę dla intelektualnego drenażu, jaki uskuteczniają amerykańskie uczelnie na kontynencie. Unijna współpraca uniwersytecka pozwoli także przeciwstawić się wpływom Chin, które z roku na rok są w Europie coraz wyraźniejsze.