Częstochowskie hospicjum z umową na 25 lat

Miasto podpisało ze Stowarzyszeniem Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej umowę użyczenia nieruchomości przy ul. Krakowskiej 45a na 25 lat. Warunkiem jest, aby dalej było tam prowadzone hospicjum.

Dzięki umowie możliwa jest kontynuacja realizacji zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, pomocy psycho-duchowej, społeczno-socjalnej na rzecz przewlekle i nieuleczalnie chorych. Przyjęta formuła daje Stowarzyszeniu możliwość dalszego działania zgodnie z prawem, bez ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z dzierżawą czy zakupem budynku. Anna Kaptacz, prezes Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej mówi, że porozumienie to nowe wyzwania oraz perspektywy:

Prezes Stowarzyszenia, dodała, że porozumienie zawarte z samorządem daje hospicjum szereg nowych możliwości, o których wcześniej nie było mowy:

O tym, jak ważne jest funkcjonowanie Hospicjum prowadzone przez Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej, mówią liczby. Ma ono na swoim koncie setki odbytych wizyt, pomoc tysiącom pacjentów oraz miliony przejechanych kilometrów. W ciągu 30 lat pomoc w Hospicjum uzyskało ok. 40 tys. dorosłych pacjentów i pół tysiąca dzieci oraz ich rodzin, zarówno w trakcie trwania choroby, jak i w okresie osierocenia.

BNO