Czy z urzędowego projektu powinien korzystać zastępca prezydenta?

W czwartek 15 marca odbyła się kolejna sesja Rady Miasta Częstochowa. Nie brakło tematów budzących emocje i bardzo ostrych sporów.

Jednym z nich była dyskusja wokół projektu pn. „Budowa infrastruktury służącej do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasto Częstochowa”. Projekt nosi potoczną nazwę „Słoneczna gmina” ponieważ będzie realizowany w formule o takiej nazwie. Co to znaczy? Częstochowa zamontuje na posesjach uczestników projektu instalacje odnawialnych źródeł energii, które będą własnością gminy i zostaną użyczone uczestnikom projektu, a po zakończeniu trwałości projektu gmina przeniesie na właściciela nieruchomości prawo własności do zamontowanej instalacji. Co ciekawe, na liście potencjalnych uczestników projektu znajduje się Jarosław Marszałek, Zastępca Prezydenta Częstochowy, czy też radni z Platformy Obywatelskiej i SLD: Jacek Krawczyk i Zbigniew Niesmaczny. Pojawia się również nazwisko Balt i Tyl. Czy to zgodne z prawem? Mówi Andrzej Szczerba, Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa częstochowskiego magistratu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/1_Sesja_Szczerba.mp3]

Podczas sesji przegłosowano również kilka zmian w budżecie miasta na 2018 rok. Wśród nich jest rozciągnięcie w czasie budowy węzłów przesiadkowych w Częstochowie. Mówi Piotr Kurkowski, p.o. dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/2_Sesja_Kurkowski.mp3]

Wkrótce mieszkańców Częstochowy czeka prawdopodobnie również podwyżka opłat za odpady komunalne. O szczegółach, opłacie marszałkowskiej i Częstochowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym (w skrócie CZPK) mówi Jerzy Nowakowski, radny Prawa i Sprawiedliwości oraz przewodniczący Komisji Rozwoju Regionalnego i Gospodarki częstochowskiej Rady Miasta:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2018/03/3_Sesja_Nowakowski.mp3]

O podwyżce opłat radni zdecydują w poniedziałek 26 marca. Sesja została bowiem przerwana na wniosek klubu radnych PO – zostanie ona wznowiona właśnie w poniedziałek o godzinie 15:00. Powód? Przeciągające się dyskusje i nieobecność na sesji Prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka.

PK