Czyste skały na Jurze

Czyste skały na Jurze

Fot. Związek Gmin Jurajskich

„Czyste Skały” to akcja mającą na celu przywrócić do naturalnego stanu skały na terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Wapienne ostańce tworzone przez naturę na przestrzeni milionów lat często padają ofiarami współczesnych „artystów-graficiarzy”.

Akcja organizowana jest od 2013 roku, a tegoroczna jej odsłona pozwoliła wyczyścić skały znajdujące się w czterech lokalizacjach. Mowa o głazach wapiennych położonych w gminach: Łazy, Niegowa, Pilica oraz Żarki. Czyszczenie wapieni prowadzono przez dwa dni – 28 i 29 października. Śledzenie pomalowanych skał oraz ustalanie ich położenia trwa cały rok i odbywa się za pomocą wielu dostępnych kanałów informacyjnych – tłumaczy Robert Nieroda, dyrektor biura Związku Gmin Jurajskich:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/1_CZYSTE_SKALY_29_10_2020.mp3]

Oczyszczanie skał z malowideł odbywa się w sposób ekologiczny za pomocą sprężonego powietrza i piasku. Nie ma zatem mowy o szkodliwych chemikaliach, które miałyby się dostać do gleby i wód gruntowych. Niestety czynności związane z usuwaniem zabrudzeń pozostawionych przez człowieka na jurajskich skamielinach nie należą do najłatwiejszych. Problem stanowią głównie kwestie logistyczne:

[audio:https://fiat.fm/wp-content/uploads/2020/10/2_CZYSTE_SKALY_29_10_2020.mp3]

W tym roku udało się oczyścić ostańce w Niegowonicach w Gminie Łazy (Skała Kromołowiec), w Suliszowicach w Gminie Żarki (Skała Kapuśniak), Trzebniowie w Gminie Niegowa (Skała z Krzyżem) oraz skałę pomiędzy Ryczowem, a Kocikową w Gminie Pilica.

BNO