Dobry finał 11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i Ty / Ja – Ono”

Miejska Galeria Sztuki w Częstochowie zaprasza na ostatnie spotkanie z wystawą 11. Triennale Sztuki Sacrum „Ja i TY / Ja – Ono”, w niedzielę, 10 grudnia o godz. 15:30. Finisaż będzie okazją do spotkania z artystami i wzięcia udziału w oprowadzaniu kuratorskim.

Zaprezentowany zostanie również dwujęzyczny katalog, wydany dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w programie „Sztuki wizualne”. Katalog zawiera reprodukcje eksponowanych prac i dokumentację fotograficzną wystawy. Obszerny materiał ilustracyjny uzupełniają teksty: autokomentarze artystów, artykuły członków Rady Programowej Triennale: Katarzyny Wielechowskiej, Anny Król, Anny Paleczek-Szumlas i Jacka Sztuki oraz teksty kuratorek: Barbary Major i Joanny Matyi.

źródło: MGS w Częstochowie