Działa wypożyczalnia urządzeń dla osób z niepełnosprawnością

Ruszyła ogólnopolska wypożyczalnia technologii wspomagających dla osób z niepełnosprawnością. Realizatorem zadania jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych.

Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość wystąpienia o wypożyczenie potrzebnych im technologii wspomagających czy urządzeń, których nie są w stanie zakupić same ze względu na ich wysoki koszt.

Kto może korzystać z usług wypożyczalni?

  1. Z usług świadczonych przez wypożyczalnię mogą korzystać osoby z niepełnosprawnością, posiadające ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.
  2. Osoba z niepełnosprawnością może wypożyczyć technologię wspomagającą, jeżeli w ciągu 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o wypożyczenie technologii wspomagającej nie otrzymała ze środków PFRON albo NFZ dofinansowania na zakup takiej samej, jak wnioskowana technologii wspomagającej.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek powinien być złożony w formie elektronicznej w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
>>Elektroniczny wniosek<<
>>Pomoc przy złożeniu wniosku lub otrzymanie szerszych informacji<<

Źródło: UM Częstochowy