Dzień otwarty w ZSS nr 45

W środę, 29 marca w Zespole Szkół Specjalnych nr 45, ul. Czecha 15 odbędzie się Dzień Otwarty . Wszystkie zainteresowane osoby – przyszli uczniowie wraz z rodzicami w godz. 9.00-15.00 zapoznają się z ofertą edukacyjną.

Tego dnia będzie można skonsultować się z doświadczonymi specjalistami:

9.00-10.00 – oligofrenopedagodzy, tyflopedagog, psycholog, terapeuta ruchowy

10.00-11.00 – oligofrenopedagodzy, logopeda, terapeuta AAC, psycholog

11.00-12.00 – oligofrenopedagodzy, psycholog, terapeuta AAC, logopeda, neurologopeda

12.00-13.00 – oligofrenopedagodzy, dogoterapeuta, logopeda, neurologopeda, terapeuta ruchowy

13.00-14.00 – oligofrenopedagodzy, dogoterapeuta, logopeda

14.00-15.00 – oligofrenopedagodzy, logopeda, terapeuta ruchowy, psycholog

W ciągu całego dnia istnieje możliwość obserwacji różnorodnych zajęć edukacyjno-terapeutycznych:

9.10-11.50 – zajęcia edukacyjne w sali doświadczania świata;

9.10-11.50 – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem metody Ch. Knilla, zajęcia plastyczne;

9.10-9.55 – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji – czytanie uczestniczące;

9.10-11.50 – przysposobienie do pracy – zajęcia kulinarne;

9.10-10.45 – terapia logopedyczna;

9.10-11.50 – terapia logopedyczna;

9.10-11.30 – dogoterapia;

9.10-11.50 – terapia ruchowa z wykorzystaniem metody W. Sherborne;

9.10-10.45 – terapia ruchowa z elementami metody taktylnej wg Masgutowej;

9.10-10.45 – zajęcia edukacyjne z elementami muzykoterapii;

10.00-13.30 – terapia widzenia;

10.00-11.50 – terapia ruchowa z elementami gimnastyki korekcyjnej;

11.00-14.30 – indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – stymulacja polisensoryczna;

11.05-12.40 – zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem alternatywnych metod komunikacji;

11.05-13.30 – zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne;

11.05-12.40 – terapia logopedyczna;

11.30-13.30 – zajęcia nauczania indywidualnego – terapia logopedyczna;

11.50-13.30 – terapia ruchowa z elementami gimnastyki korekcyjnej;

11.50-13.30 – muzykoterapia;

11.50-14.35 – zajęcia edukacyjne, zajęcia plastyczne;

11.50-15.00 – indywidualne zajęcia rewalidacyjne w zakresie neurologopedii, usprawniania małej motoryki, terapii ruchowej, zajęcia w sali doświadczania świata i inne;

12.40-15.00 – zajęcia świetlicowe;

13.30-15.00 – zajęcia nauczania indywidualnego – terapia widzenia;

13.30-15.00 – indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – integracja zmysłów;

13.50-14.50 – muzykoterapia.