Emeryci z województwa śląskiego na podium w rankingu ubankowienia

W województwie śląskim aż ponad 82% emerytów otrzymuje świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na konta bankowe. W rankingu województw to trzeci wynik w kraju. W gronie 20 miast i powiatów w Polsce o najwyższym stopniu ubankowienia seniorów, aż dziewięć jest na Górnym Śląsku.

Choć liderami ubankowienia w kraju są emeryci z województwa opolskiego (84,4%), to na podium są świadczeniobiorcy, których obsługują oddziały ZUS w województwie śląskim – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego:

„Cyfrowi” seniorzy twierdzą, że gotówka dostarczana bezpośrednio do domu naraża ich na większe ryzyko kradzieży lub oszustwa. Należy założyć, że klienci ZUS dmuchają na zimne i odchodzą od trzymania gotówki w szafie lub pod poduszką. Niestety, nie we wszystkich obszarach województwa osoby starsze myślą podobnie:

W Polsce świadczenie w formie bezgotówkowej najczęściej pobierają mieszkańcy południowo-zachodniej oraz północno-zachodniej Polski. Poziom ubankowienia emerytów jest najwyższy na terytorium województw opolskiego (84,4%), dolnośląskiego (82,7%) i śląskiego (82,5%). Najskromniej w tej kwestii prezentują się emeryci z województwa świętokrzyskiego, gdzie niespełna 73% z nich otrzymuje pieniądze z ZUS na konto w banku. W Polsce powiatowej najniższy w kraju odsetek seniorów, którzy zadeklarowali otrzymywanie emerytury elektronicznie, mieszka w powiecie radomskim w województwie mazowieckim. Niecałe 59% z nich wybrało taką właśnie opcję.

BNO
Źródło: ZUS